Kars Hz Ali Çarşı Camii Bugün 09 Aralık 2019 Pazartesi

Allah'ın Peygamberleri

Hz Harun (A.s)
Hz Harun (A.s)
Hz. Harun  Aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Musa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir.Soy itibariyle Yakub aleyhisselamın oğullarındanLâvî’ye dayanır.Mısır’da doğdu. Musa aleyhisselamdan üç sene önce Tûr-i Sinâ’da vefat etti.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma1877 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Musa (A.s)
Hz Musa (A.s)
Hz .Musa  Aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine “ulü’l-azm” denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için, “Kelîmullah” denilmiştir. Benî İsrail’e gelmiştir. Yakub aleyhisselamın soyundandır. Harun aleyhisselamın kardeşidir. Babasının ismi İmrân’dır. Annesinin ismi Nüceyb veya Nâciye veya Yuhâbil’dir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma5042 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Şuayb (A.s)
Hz Şuayb (A.s)
Hz .Şuayb  Aleyhisselam, Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselam veya Sâlih aleyhisselamın neslindendir. Soyu anne tarafından Lut aleyhisselamın kızına ulaştığı ve Eyyub aleyhisselamla teyze oğulları oldukları rivâyet edilmiştir. Musa aleyhisselamın kayınpederidir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselama bildirilen dînin emir ve yasaklarını tebliğ etti.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma3102 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Eyyub (A.s)
Hz Eyyub (A.s)
Hz .Eyyub  Aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hazret-i İshak’ın oğlu Iys’ın neslindendir. Kendisine yedi kişi îmân etti. Yüz kırk sene yaşadı. Sabrı ile insanlık târihinde darbımeselle anılan Eyyub aleyhisselam, Kur’ân-ı kerîmde zikredilmiştir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma2342 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Yusuf (A.s)
Hz Yusuf (A.s)
Hz .Yusuf Aleyhisselam, Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yakub aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Râhil’dir. İsrailoğullarından (Yakub aleyhisselamın neslinden) gönderilen ilk peygamberdir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma4537 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Yakup (A.s)
Hz Yakup (A.s)
Hz .Yakub Aleyhisselam, Ken’an diyârında, yâni Fenike denilen Sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret olan bölgede yaşayan insanlara gönderilen peygamber. İsmi Yakub olup İbrânicede Saffetullah, yâni “Allahü teâlânın sâf ve temiz kıldığı kul” mânâsına gelmektedir. Diğer adı İsrail olup “Allah’ın kulu” mânâsına gelmektedir. İbrahim aleyhisselamın küçük oğlu olan İshak aleyhisselamın oğludur.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma1975 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz İshak (A.s)
Hz İshak (A.s)
Şam ve Filistin ahâlisine gönderilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın ikinci oğludur. Annesi hazret-i Sâre’dir. Büyük kardeşiİsmail aleyhisselamdan kaç yaş küçük olduğu bilinmemektedir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma2601 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Lût (A.s)
Hz Lût (A.s)
Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dînini tebliğ etti.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma6269 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz İbrahim (A.s)
Hz İbrahim (A.s)
Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden, ülülazm adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldânî kavmine gönderilmiştir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma2662 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
Hz Zulkârneyn (A.s)
Hz Zulkârneyn (A.s)
Hz . Zülkarneyn  Aleyhisselam,Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir.
KategoriAllah'ın Peygamberleri Eklenme TarihiTARİH : 15 Ocak 2013 Okunma2182 : KEZ OKUNDU YorumYORUM :
www.karshzalicamii.comSitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz
2012 - 2014 © Kars Hz Ali Çarşı Camii
Yazılım Kars Zafer Medya